ADMITERE 2022 - programe de studii universitare de masterat

Admiterea la studii universitare de masterat, se organizează în sesiunea septembrie 2022, după următorul calendar:

Domeniul Medicină, Domeniul Farmacie, Domeniul Medicină Dentară

  • în perioada 12.09.2022-16.09.2022 – completarea on-line a fişei de înscriere și trimiterea dosarului de înscriere de către candidaţi SCANAT față-verso în format  PDF într-un singur fișier/document pe adresa de e-mail admiteremaster@umft.ro ,verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;  

    Prin completarea fișei de înscriere on-line, candidații își exprimă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop. Datele colectate în fișa de înscriere la admitere, pentru fiecare candidat, sunt cele prevăzute de Anexa nr. 1 din Ordinul MECTS nr. 3313/2012

  • Înscrierile din data de 16.09.2022 se finalizează la ora 14.00;
  • 20.09.2022 – concurs de admitere;
  • 20.09.2022 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro;
  • 21.09.2022 – depunerea contestaţiilor;
  • 22.09.2022 – rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor definitive după contestații ale concursului de admitere, la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro;
  • 22-23.09.2022 - Confirmarea locului obținut prin concurs prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii și trimiterea acestora scanate în format  PDF într-un singur fișier/document pe adresa de e-mail admiteremaster@umft.rosub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii;
  • 28 septembrie 2022  - afișarea rezultatelor după confirmări

 

Absolventii programelor de studii de licenta cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finantat de la bugetul de stat, pot fi admisi la programul de master doar pe un loc cu taxa, conform legislatiei in vigoare.

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. (art. 142, alin 6 din l. 1/2011)

 

Dacă un candidat renunţă la calitatea de student prin neachitarea taxei de confirmare a locului (înmatriculare), locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 6 (șase), pe baza unei cereri individuale depuse la Secretariatul Studii Universitare de Master.

Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere.